VERGOEDINGEN
PODOTHERAPIE

Het verschilt per zorgverzekering of podotherapie wordt vergoed.


Vergoedingen Podotherapie

De meeste verzekeraars vergoeden podotherapie geheel of gedeeltelijk in het aanvullende pakket. Het eigen risico is niet van toepassingen op de voetzorg van de podotherapeut en een verwijzing van de huisarts is niet meer nodig. Kijk voor een overzicht van de vergoedingen voor podotherapie op de website van de  Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.


Vergoedingen diabetesvoetzorg

Diabetesvoetzorg wordt vergoed uit de basisverzekeringen wanneer er een risico aanwezig is op het krijgen van wonden en er door de podotherapeut een zorgprofiel en individueel behandelplan is vastgesteld. Overige voetzorg valt niet onder medisch noodzakelijke zorg. De inhoud van de pagina over vergoedingen is met zorg samengesteld. Podotherapie de Meierij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Aan de inhoud van de pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Lijst met gecontracteerde pedicure waar u na het vast stellen van u zorgprofiel naar toe kunt vindt u hier.