PRIVACY
VERKLARING

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang
met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten.

Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.Privacyverklaring reflexzonetherapie

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleggen.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat wij:
  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


Heeft u een klacht met betrekking tot reflexzonetherapie?

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten.
Als VNRT therapeut zijn wij op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor onze cliënten.
Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT. De VNRT heeft een klachtenreglement opgesteld waarin de algemene regels van de VNRT voor de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven staan.

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht bespreekbaar te maken.

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht met ons te bespreken, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie.
Als therapeut zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Wat de aard of ernst van uw klacht ook is: maak uw onvrede kenbaar.

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u op de website van de  VNRT.

logo-vnrt